MİKRO TEDBİRLER GEZEGENİ KURTARABİLİR

Çevre kirliliği yeni bir olgu değil, ancak Dünya’nın bugün karşı karşıya kaldığı en büyük sorun. Plansız kentleşme, plansız sanayileşme, hızlı nüfus artışı, küresel çevre kirliliği sebeplerinin ön saflarını alıyorlar. Gelişmiş ülkelerdeki farkındalık ve daha katı yasalar çevrenin korunmasına daha büyük ölçüde katkı sağlasa da hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler bu yükü birlikte sırtlıyorlar. Kirliliğe yönelik küresel ilgi devam ediyor ve ciddi bir gelecek vizyonu ortaya koyan ülkeler var. Ancak bireysel sorumluluklarımız yadsınamayacak kadar çok, üstelik bu sorumlulukları yerine getirmek çoğu zaman bize sağlıklı yaşamın da koşullarını açıyor.

Çevre kirliliğini, ana hatları ile hava, toprak ve su kirliliği diye ayırabiliriz ve her birinin de onlarca sebebi var. Ancak bugün özellikle kullandığımız kimyasal içerikli deterjanlar ve sebep olduğu su kirliliği konusunda bir hatırlatma yapmak istedim. Kullanılan kimyasal içerikli deterjanlar, içme sularına karışarak, doğrudan hayatımızı tehdit ettiği gibi, kanalizasyona karışması ve buradan nehirlere, göllere, denizlere ulaşması sonucu birçok canlı türünün zarar görmesine sebep oluyor. Üstelik, yüzeyden ya da mutfak malzemesinden tam anlamıyla temizleyemediğimiz kimyasallara direk olarak temasla veya solunumla da maruz kalıyoruz. Hamileler ve çocuklar ise kimyasallara çok daha hassaslar.

631b5d1486b2473c309b45f6.jpg


Kimyasal içerikler

Deterjanlar çok değişik kimyasal içeriyorlar, özetlersek:

Bulaşık deterjanları: Çoğunda yüksek düzeyde fosfat ve klor bulunur ve yanlışlıkla yutulursa sağlık problemlerine yol açtığı için bulaşıkların iyice durulandığından emin olmamız gerekiyor. Ancak zararı bununla sınırlı değil. İçerdiği klor, kanalizasyon sistemine karıştığında çok tehlikeli bir kimyasal olan trihalometan oluşturuyor.

Çamaşır deterjanları: Fenol, amonyak, naftalin içerirler. Fenoller, hormonları taklit edebilirler.

Çok amaçlı temizleyiciler: Akciğerlerimiz için tehlike oluşturan amonyak ve kanserojen kimyasalların ortaya çıkmasına sebep olan klorür içerirler.

Cam ve ayna temizleyiciler: Püskürtülerek kullanıldığı için, amonyak içerenlerin yüzümüze, gözümüze gelmemesine dikkat etmek gerekiyor.

Halı ve kilim temizleyicileri: Genellikle leke çıkarıcı madde olan perkloretilen içerirler. Ayrıca yine kansorejen olan naftalin, amonyak ve etanol bulundururlar.

Mobilya cilaları: Aerosol olanların kullanımı sırasında çıkan gazların solunmasından kaçınılmalıdır. Cilaların çoğunda bulunan fenol kansorejen olduğu gibi, deriye direk temas ederse alerjik reaksiyonlara sebep olur, fazla miktarda maruziyeti ise koma ve ölüme bile sebep olabilir.

Koku spreyleri: Bütan, izobütan ve propan gibi gazlar sebebiyle merkezi sinir sistemi ve akciğer zararı yapabildiği gibi, fazla solunması durumunda koku hissini azaltabilir.

631b5d5286b2473c309b45f8.jpg


Çocuklar ve hamileler daha fazla risk altında!

Yukarıda saydığımız kimyasalların çoğu plasenta bariyerleri aşıp anneden çocuğa geçebiliyor.

Çocukların ise ortada bırakılmış ya da şişelere konmuş temizlik maddelerini içme riski bulunuyor. Çamaşır suyu, asit içeren kireç veya yağ çözücülerin içilmesi yemek borusu yanıklarına sebep olabiliyor. Böyle bir durumda, çocuk kesinlikle kusturulmaya çalışılmamalı, yoğurt, ayran yedirilmemeli, acilen doktora başvurulmalıdır.

Kendi hayatımızın dengeleri, şahsi olarak insan vücuduna çok benzettiğim Dünya’mız için de geçerli; bilinçsize kullandığımız her şey hem kendi sağlığımızı hem de gezegenimizin sağlığını etkiliyor. Dünya bize her seferinde “Ben sizin kadar sağlıklıyım” diyor, insanın da Dünya’nın da mutluluğu birbirine paralel ilerliyor.

Bilimin ışığında, sağlıklı günler diliyorum…

631b5d7b86b2473c309b45fa.jpg
 
Üst Alt