Terör örgütlerine karşı mücadele ve uluslararası iş birliği

Hikmet Sami Türk

(Dünün devamı)

6. Sonuç


Görüldüğü gibi, teröre ve terörist örgütlere karşı mücadelede Türkiye-Suriye işbirliği konusunda hâlen yürürlükte olan bir anlaşma yoktur. Adana Mutabakatı, açıkça yürürlükten kaldırılmış olmamakla birlikte, 2011’den bu yana fiilen uygulanma-maktadır. Rusya Devlet Başkanı Putin’in 2019’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu Mutabakat’tan söz etmesi, Türkiye’nin Suriye’de yeni bir sınır ötesi askerî harekât yapmasına gerek olmadığını ifade etmek içindir. Ancak böyle bir harekât zorunluğunun ortaya çıkmaması için Suriye’nin PKK ve uzantılarına karşı Adana Mutabakatı hükümlerini tam olarak uygulaması gerekir. Aksi takdirde Türkiye, Suriye topraklarından gelecek bir terör saldırısına karşı Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51. maddesi çerçevesinde meşru savunma hakkının kullanmakta duraksamaz.

Bu arada Türkiye’nin teröre ve terörist örgütlere karşı mücadelede işbirliği konusunda Şam yönetimi ile diyalog kurmasında ve Suriye ile 2010 Ankara Anlaşması’nın güncellenmiş yeni bir metni üzerinde uzlaşmaya varmasında yarar vardır. Bu, her iki ülkenin yararına olacaktır.

-BİTTİ-
 
Üst Alt