Yeni öğretim yılı yeni açılımlar getirmeli

Mini mini birlerin uyum eğitimi başladı. Yeni öğretim yılının başlamasına da sayılı günler kaldı. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve özellikle de velilerimize bu zor günlerde sabır diliyoruz. Eğitim için her türlü fedakârlığı yapan ve yapmaya her daim hazır olan bir devlet ve milletiz. Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için hiçbir zorluk bizi yıldıramaz.

Bu yüzden, yarın bugünden de güzel olmalı ki çektiğimiz onca eziyete değmeli!.. Sıkıntılar yok mu?

Dünyanın neresinde yok ki?

Bizde de fazlasıyla var.

Olmaya da devam edecek.

Öğrenci sayımız dünyadaki 100’den fazla ülkenin toplam nüfusundan daha fazla! Eğitim yelpazemiz okul öncesinden doktoraya her geçen gün daha da genişliyor. Maliyet artışları nedeniyle okul sahipleri ve veliler zor durumda.

Bu arada atama bekleyen yüz binlerce öğretmen, hâlâ gidecek okul bulamayan on binlerce öğrenci var!

Hepsi de sıkıntılı hem de çok sıkıntılı!

Öyle ya da böyle bu zor günler de geçecek.

Sıkıntılar ne kadar büyük olursa olsun, bundan sonrası için umudumuzu, heyecanımızı ve coşkumuzu kaybetmeyelim. Er ya da geç her şey yoluna girecektir...

Hayat boyu öğretim

Yaşam ya da hayat boyu eğitim-öğretim kavramı gelişmiş ülkelerde çok uzun yıllardır gündemde, daha da önemlisi hayata geçmiş durumda. Örneğin, ABD eğitim bütçesinin yarıdan fazlası yetişkinlerin eğitimi için harcanıyor.

Hayat boyu eğitim ülkemiz için de yeni bir kavram değil. Farklı kurumlarda çok uzun yıllardır öyle ya da böyle bir şekilde gerçekleşiyor.

Hayat boyu öğrenme sistemleri, hayat boyu öğrenmeyi destekleyen yenilikçi öğrenme metotları, bilgi ekonomilerinde hayat boyu öğrenme, önceki öğrenmelerin tanınması yaklaşımı, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ve istihdam konuları gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda olduğu gibi bizde de zaman zaman ele alınıyor.

Neden mi?

Günümüzde en hızlı eskiyen argümanların başında bilgi geliyor. Bilim ve teknoloji öylesine hızlı gelişiyor ki, bırakın kırk yıl önceki bilgileri, üç beş yıl önceki bilgileriniz bile yeterli olmayabiliyor.

Bu yüzden, hayat boyu eğitimde sadece meslek sahibi olmayanlara ya da meslek değiştirmek isteyenlere yeni bilgi, donanım ve yetkinlikler kazandırılmıyor.

Bilgilerini sürekli tazelemek isteyenler için de yaş sınırı olmaksızın tüm kapılar her zaman açık bırakılıyor.

Hayat boyu öğrenimin içeriği ülkelerin ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin, Avrupa ve ABD’de farklı, bizde çok daha farklı.

Onlarda bilgileri tazelemeye, bizde ise daha çok istihdama yönelik.

Daha önceki projeler bir yana, hayat boyu eğitime yeni bir soluk kazandıracak, mevcut istihdam olanaklarını artıracak ve bireylerin eğitime erişimlerini destekleyecek yeni nesil sektörel girişimler öne çıkabilir. Mesleki yeterlilikler ve yetkinliklerin desteklenmesine yönelik kapsamlı projeler oluşturulabilir. Özel sektörün bilgi ve deneyimlerinin mesleki teknik öğrenim sistemine aktarılmasının sağlanması doğrultusunda, özel sektörle iş birliği içinde, teknik öğretmenlerin yeterliliklerinin geliştirilmesi için alternatif modeller hayata geçirilebilir.

Yeter ki isteyelim.

Özetin özeti: Yeni öğretim yılı yeni açılımlar getirmeli ki ilerleme olsun.
 
Üst Alt